22. setkání – Jan (Hony) Květ – V českých školách za protektorátu, 3. republiky a stalinismu (1939 až 1956)

Jan (Hony) Květ – V českých školách za protektorátu, 3. republiky a stalinismu
(1939 až 1956)
čítárna kláštera, Č. Budějovice, Piaristické nám. 1
NE – 14. 6. 2020, 18. 00 – 20.00 hod. – více info níže*

Škola – moje, Tvoje, naše, Vaše – vzpomínáte, prožíváte, milujete, proklínáte?
Zveme rodiče, prarodiče, čerstvé absolventy, studenty i žáky na besedu o školství a o škole.
Co nám škola vzala, dala, proč chodit do školy?
Jaké máte zkušenosti s online výukou?
Jaký je Váš názor na státní maturitu a reformu českého školství?
Škola vzdělává, vychovává, formuje morálně volní vlastnosti…. – činí tak v míře dostatečné?
Jaká je kvalita českých škol, jak vzdělaní jsou její absolventi?
Jsou konkurenceschopní, jsou zaměstnatelní?
Jak se liší kvalita vzdělání a vzdělanost rodičů, prarodičů a jejich potomků?


P. S.: Zavřete oči, náš host přichází
– narozen v Praze, dětství, dospívání, školní i studentská léta prožil tamtéž…
Do školy obecné nastoupil 1. 9. 1939,
na Biologocké fakultě Univerzity Karlovy v Praze promoval 22. 2. 1956;
1939 – 1943: 4 třídy obecné školy
1943 – 1951: 8 tříd klasického gymnázia
(s latinou od primy a řečtinou od kvinty – proto klasické gymnázium);
1951 – 1956: Biologická fakulta U.K.


Jaké bylo dětství, dospívání, roky studia, jaký byl život našich rodičů a prarodičů?
Co pro ně znamenala škola a vzdělání?
Jaké hodnoty si do života nesl český skaut?
Jak na roky prožité v době válečné a poválečné vzpomínají?
Jak přežili válku?
Jak je rodina škola připravila překonávat překážky totality, okupace, nesvobody,…?
Souvisí svoboda s kvalitou vzdělání?
Jak?


1. 9. 1939 Německo napadlo Polsko – začala 2. sv. válka….

1939:
——-
28. 9. – kapitulace Varšavy
28. 10. – PRAHA – masové DEMONSTRACE proti německé okupaci Čech, Moravy a Slezska. Během nich zabiti Jan Opletal a Václav Sedláček, smrtelně zraněn Jan Opletal
8. 11. – atentát na Hitlera
15. 11. – POHŘEB Jana Opletala
17. 11. – UZAVŘENÍ českých vysokých škol. Zatýkání, popravy, deportace stovek studentů do koncentračních táborů
30. 11. – Sovětský svaz napadl Finsko, zahájena Zimní válka.1940
——-
13. 3. − v souladu s Moskevským mírem skončily válečné operace Zimní války mezi Finskem a SSSR
10. 5. − útok Německa na Belgii, Nizozemsko, Lucembursko a Francii
10. 6. −kapitulace Norska, vstup Itálie do války
22. 6. − kapitulace Francie
10. 7. − zahájena bitva o Británii

1941:
———-
1. 4.– zatčení pplk. Josefa BALABÁNA
6. 4. – Německo napadlo Jugoslávii a Řecko.
13. 5. – zatčení Josefa MAŠÍNA
22. 6. – Operace Barbarossa – přepadení SSSR nacistickým Německem
8. 9. – zahájeno obléhání Leningradu.
28. 9. – Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor) – vyhlášené STANNÉ PRÁVO, rozpoutání vlny represí
29. 9. – zatčen předseda protektorátní vlády gen. Alois ELIÁŠ
7. 12. – japonský útok na americkou námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech
11. 12. – Německo a Itálie vyhlásily válku USA
V noci z 28. na 29. 12. – nad územím Protektorátu Čechy a Morava vysazeny výsadky: Silver A, Silver B a Anthropoid

1942
——–
1. 1. – vydání Deklarace Spojených národů
20. 1. – konferenci ve Wannsee (Berlín) – nacistické konečné řešení židovské otázky: likvidace Židů
21. 3. – št. kpt. Václav MORÁVEK (sk. Tří králů), zahynul v přestřelce s několika desítkami agentů gestapa
27. 5. – PRAHA – Libeń – atentát na Reinharda Heydricha – Jozef GABČÍK a Jan KUBIŠ
4. – 6. 6. – vítězná bitva Spojenců u Midway
10. 6. – vyhlazení LIDIC u Kladna
24. 6. – vyhlazení osady LEŽÁKY
28. 6. – zahájena bitva u Stalingradu
23. 10. – v koncentračním táboře Mauthausen, kde za války zahynulo kolem 4,5 tisíce Čechů a Slováků, bylo POPRAVENO 252 příbuzných Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.

1943
——-
2. 2. – kapitulace Wehrmachtu po bitvě u Stalingradu
8. 3. – bitva u Sokolova – 1. bojové vystoupení československé jednotky v SSSR
19. 4.- 16. 5. – povstání ve varšavském ghettu
5. 7.–23. 8 – bitva v Kurském oblouku
24. 8. – Rudá armáda zahájila operaci Bitva o Dněpr
28. 11. – Teheránská konference tzv. Velké trojky v Teheránu. (první setkání vrcholných představitelů Spojenců Josifa Stalina, Franklina Delano Roosevelta a Winstona Churchilla. Konference trvala do 1. prosince)
12. 12. – Edvarda Beneš uzavírá v Moskvě novou spojeneckou smlouva mezi Československem a Sovětským svazem
24. 12. – zahájena Žytomyrsko – berdyčevská operace – za účasti 1. československé samostatné brigády

1944
——–
13. 1. – zahájena Leningradsko – novgorodská operace – proražena blokáda Leningradu
6. 6. – Den D – Operace Overlord (Vylodění Spojenců v Normandii.)
Československo oficiálně obnoveno bez Podkarpatské Rusi, která byla odstoupena Sovětskému svazu
22. 6. – Rudá armáda zahájila operaci Bagration
1. 8. – Polsko – hodina „W“ – V 17 hod. začátek Varšavského povstání proti německým okupantům
29. 8. – zahájeno Slovenské národního povstání
8. 9. – začala Karpatsko-dukelská operace
17.9. – Spojenci zahájena operace Market Garden. Americké jednotky se vylodily na Angaur
23. – 26. 10.- Bitva u Leyte, jedna z největších námořních bitev v dějinách
29. 10 – osvobozen koncentrační tábor Majdanek.

1945
——–
12. 1. – zahájena Viselsko – oderská operace (Rudá armáda postoupila až k Odře), zahájena Západokarpatská operace – za účasti 1. českosl. armádního sboru
4. 2. – zahájení Jaltské konference Spojenců (Josif Stalin, Franklin Delano Roosevelt a Winston Churchill)
19. 2. – vylodění spojenců na Iwodžimě – začala bitva o Iwodžimu
25. 3. – zahájena Bratislavsko – brněnskou operace Rudé a rumunské armády
1. 4.- vylodění spojenců na Okinawě – začíná bitva o Okinawu
21. 4. – jednotky 3. americké armády vstoupily na čs. území a dobyly Aš, začalo OSVOBOZENÍ západních a jihozápadních Čech AMERICKOU ARMÁDOU
25. 4.– osvobozen koncentrační tábor Dachau
26. 4. – osvobození Brna vojsky 2. ukrajinského frontu .
30. 4. – osvobození Ostravy 4. ukrajinského frontu
30. 4. – Berlín – sebevražda Adolfa Hitlera
1. 5. – Přerově vypuklo povstání – začátek květnového povstání českého lidu
2. května – Němci popravili v Terezínské pevnosti 56 českých vlastenců.
3. 5. – Leskovice – vypáleny ustupujícími Němci po přestřelce s partyzány
5. 5. – PRAHA – začalo povstání proti německé okupaci
5. 5. – zahájena Pražská ofenzíva Rudé armády
5. 5. – JAVOŘÍČKO – vyhlazeno jednotkami SS
6. 5. – PLZEŃ – osvobozena americkou armádou
6. 5. – Velkomeziříčský masakr – zahynulo 58 osob
6. – 7. 5. – masakry českých civilistů (žen, starců a dětí) jednotkami SS v Praze
– Úsobská ul. (povražděno 37 osob, z toho 10 dětí, 13 žen, z nich dvě těhotné, a 14 mužů),
– Lahovice (61 mrtvých)
– další masakry se uskutečnily na Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží,…
7. 5. – Morava – proběhlo poslední větší bojovému střetnutí čs. vojsk za druhé světové války – bitva o Břest
7. 5. – TŘEŠT – Němci povraždili 33 českých občanů
8. 5. – konec 2. sv. války v Evropě
9. 5. – vojska Rudé armády pronikly do Prahy
LEJČKOV – během ústupu do amerického zajetí postříleli Němci v 24 českých obyvatel.
11. 5. – U SLIVICE na Milínsku probíhala bitva u Slivice – padaly tam poslední výstřely 2. sv. války v Evropě
Československo oficiálně obnoveno – Podkarpatská Rus byla odstoupena Sovětskému svazu
18. /19. 6. – ŠVÉDSKÉ ŠANCE – příslušníci československé armády vedení Karolem Pazúrem spáchali masakr na Švédských šancích, jednu z nejbrutálnějších masových vražd moderní české historie
26. 6. – podepsána Charta Spojených národů
16. 7. – V Nevadské poušti proběhl první pokusný jaderný výbuch
17. 7. – 2. 8. – Postupimská konference Spojenců (tzv. Velké trojky – Josif Stalin, Harry S. Truman a Winston Churchill)
6. 8. – USA shodily atomovou bombu Little Boy na Hirošimu
8. 8. – SSSR vyhlásil válku Japonsku
9. 8. – USA shodily atomovou bombu „Fat Man“ na Nagasaki
15. srpna – Císař Hirohito oznámil kapitulaci Japonska
2. září – Oficiální konec 2. sv. války – podpis kapitulace Japonska

1948
——-
– počátek totality, nástup komunistů k moci
– znárodnění, centrální plánování, kolektivizace,….
– politické procesy (monstrprocesy – církevní představitelé, Heliodor Píka, Milada Horáková, Rudolf Slánský,…)
– Chruščovův „tajný“ projev na XX. sjezdu KSSS vyvolal v zemích východního bloku doslova šok. Odhalením Stalinových zločinů a represí bylo zaskočeno i vedení Komunistické strany (1956) Československa
– události v Polsku a Madarsku
– Pražské jaro
– srpen 1968
– okupace spřátelenými vojsky
– normalizace,…

———————————–
Místo konání:
Dominikánský klášter – čítárna , www.bcb.cz

Piaristické nám. 149/1
České Budějovice, 37001
Knihy, CD k zakoupení na místě – v den konání.
VSTUPNÉ dobrovolné – na rekonstrukci kláštera.
www.ijihpatrinazapad.cz

 

 

1 thought on “22. setkání – Jan (Hony) Květ – V českých školách za protektorátu, 3. republiky a stalinismu (1939 až 1956)